MVO

Bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld voor toekomstige generaties

In Qdo Ingrid Simons Photography 0150

inQdo en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit diepgeworteld in ons bedrijf. We geven prioriteit aan het verminderen van de impact van onze activiteiten op de samenleving en het milieu. Om dit te bereiken, verfijnen we voortdurend onze Way of Working en diensten, met nadruk op sociale, milieu- en economische overwegingen. Dit omvat het verminderen van afval en het adopteren van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Dit is een van de redenen waarom we graag samenwerken met AWS. We hebben een gezamenlijke toewijding aan efficiëntie en continue innovatie over de wereldwijde infrastructuur van AWS. AWS verbindt zich ertoe om tegen 2025 al hun activiteiten te laten draaien op 100% hernieuwbare energie en heeft als doel om tegen 2040 netto-koolstofneutraal te zijn.


Bij inQdo zijn we trots te kunnen zeggen dat we zoveel als mogelijk elektrische auto's gebruiken voor onze transportbehoeften, waardoor we ons deel doen om onze milieu-impact verder te verminderen. Bovendien is het bevorderen van een inclusieve werkplek die diversiteit waardeert en gelijke kansen biedt aan alle werknemers een fundamenteel aspect van onze toewijding aan MVO. Verder betrekken we actief lokale communities door middel van vrijwilligerswerk, sponsoring van goede doelen en initiatieven die de lokale economische groei bevorderen. We zijn er trots op al sinds 2018 zakenpartner te zijn van KWF.